تحصیل در لهستان

کشور لهستان دارای دانشگاه هایی با سطح علمی بالا و از جمله کشورهای اروپایی است که هر ساله تعداد بسیار زیادی دانشجو را از سراسر جهان به خود جذب می کند. یکی از مهمترین این دلایل هزینه مناسب تحصیل و زندگی در لهستان می باشد. مدرک تحصیلی از دانشگاه های کشور لهستان مورد قبول...