تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا

پایتخت کشور کانادا شهر آتاوا واقع در استان آنتاریو است.  جمعیت کشور حدود ۳۵ میلیون نفر است. کشور کانادا دو زبان رسمی دارد: ۶۵ درصد از مردم کانادا به زبان انگلیسی صحبت می کنند . کشور کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و به علت اقتصاد قوی، کشوری مهاجر پذیر است....