هزینه های زندگی در آلمان

هزینه های زندگی در آلمان

هزینه خرید موادد غذایی در آلمان یک لیتر شیر ۰٫۷۵ یورو نان ( ۵۰۰ گرم) ۱٫۳۵ یورو برنج (۱ کیلوگرم) ۱٫۷۵ یورو قیمت شانه ی تخم مرغ ۱٫۷۵ یورو پنیر ( ۱ کیلوگرم) ۸٫۸۶ یورو مرغ ( ۱ کیلوگرم) ۷٫۲۲ یورو گوشت گاو ( ۱ کیلوگرم) ۱۳٫۱۱ یورو سیب ( ۱ کیلوگرم) ۱٫۷۸ یورو موز ( ۱ کیلوگرم)...