مهاجرت کاری به انگلستان

مهاجرت کاری به انگلستان

مهاجرت کاری به انگلستان از طریق داشتن پیشنهاد شغلی: ویزای کاری انگلیس چهار نوع دارد . که مهم ترین آنها ویزای رده دوم جنرال است. اگر شما به عنوان یک شخص غیر اروپایی دعوتنامه و یا نامه ی استخدام در زمینه ی شغل های مورد نیاز انگلیس و برای شغلی که هیچ شخص بریتانیایی برای...