تحصیل پزشکی و دندان پزشکی در روسیه

تحصیل پزشکی و دندان پزشکی در روسیه روسیه پهناورترین کشور جهان است به طوری که ۹ ناحیه زمانی (time zone) دارد. در روسیه، مقر لوکس ترین کاخ های جهان،کوه های مرتفع، سردترین شهرها، معروف ترین شرکت های برگزاری رقص باله و بزرگترین مجموعه عروسک ها است. نویسندگان روسی از جمله...