تحصیل در ایتالیا 

مزایای تحصیل در ایتالیا وجودرشته های متنوع دانشگاهی،انواع بورسیه های مختلف علمی و رقابتی ، وجود دانشگاههای معتبر و با رتبه های بالا و مناسب در رنکینگ جهانی،امکانات بی نظیر دانشگاههای ایتالیا و مراکز اموزش عالی این کشور،برگزاری دوره های مشترک دانشگاهی با دانشگاههای...
تحصیل در ایتالیا

تحصیل در ایتالیا

مزایای تحصیل در ایتالیا وجودرشته های متنوع دانشگاهی،انواع بورسیه های مختلف علمی و رقابتی ، وجود دانشگاههای معتبر و با رتبه های بالا و مناسب در رنکینگ جهانی،امکانات بی نظیر دانشگاههای ایتالیا و مراکز اموزش عالی این کشور،برگزاری دوره های مشترک دانشگاهی با دانشگاههای...

شرایط و هزینه های زندگی در ایتالیا

ایتالیا کجاست؟ ایتالیا کشوری است مهاجر پذیر به پایتختی شهر رم که در جنوب قاره اروپا واقع شده است و با کشورهای اتریش، فرانسه، ، ، اسلوونی و سوئیس مرز مشترک دارد. فرهنگ مردم ایتالیا تا حدود زیادی شبیه ایرانی هاست و بسیار خونگرم و مهربان هستند . آب و هوای ایتالیا :...