صفرتا صد تحصیل در مجارستان ۲۰۲۰

شرایط تحصیل در مجارستان پایتخت کشور مجارستان:بوداپست زبان تحصیل در مجارستان:زبان تدریس به انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و مجاری مدت زمان تحصیل در مجارستان در مقطع کارشناسی:۴ سال مدت زمان تحصیل در مجارستان در مقطع کارشناسی ارشد:۱ الی ۲ سال مدت زمان تحصیل در مجارستان در مقطع...