صفر تا صد دوره های آوسبیلدونگ المان

دوره های کاراموزی آوسبیلدونگ در آلمان (Ausbildung) در اروپا به سرمایه گذاری بر نیروی کار انسانی توجه ویژه ای ی شود. یکی از مهم ترین این سرمایه گذاری ها آموزش به نیروهای کار است. یکی از بهترین و شناخته شده ترین این دوره ها دوره های کارآموزی آوسبیلدونگ در آلمان است....