تحصیل در فرانسه

فرانسه کشور بسیار زیبایی می باشد که در جنوب غربی اروپا قرار گرفته است ، فرانسه بزرگ ترین کشور اروپای غربی و اتحادیه اروپا و همچنین سومین کشور بزرگ قاره اروپا محسوب می شود . لازم به ذکر است که فرانسه در همسایگی کشورهای مهمی همچون المان، سوئیس ، ایتالیا ، بلژیک و غیره...