هزینه و شرایط زندگی در روسیه ۲۰۲۰

هزینه و شرایط زندگی در روسیه ۲۰۲۰

  هزینه زندگی در مسکو و سن پیترزبورگ بالاتر از سایر شهرهای روسیه می باشد. مسکو چهارمین و سن پترزبورگ بیست و هشتمین شهر گران جهان است. بیشترین هزینه در روسیه هزینه مسکن می باشد اما باید گفت که در موارد دیگر مانند هزینه حمل و نقل ، مواد خوراکی ، هزینه های انرژی...