هزینه ها و شرایط زندگی در ترکیه ۲۰۲۰

  واحد پول کشور ترکیه لیر است. هزینه‌ی زندگی در کشور ترکیه و همچنین هزینه‌ی سفر به این کشور به نسبت مناسب است. به طور متوسط هزینه ماهانه زندگی در ترکیه چیزی در حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ لیر است.  مشخص است که هزینه زندگی با توجه به سبک زندگی افراد، نوع و کیفیت خوراک و...