هزینه ها زندگی در انگلیس

  هزینه زندگی در انگلیس به طور متوسط هزینه زندگی در انگلستان برای ۴ نفر تقریبا ۳۲۰۰ پوند در هر ماه است, هزینه هر نفر در انگلستان در هر ماه ۱۵۰۰ پوند است.,هزینه زندگی در انگلستان از ۶۸ درصد از کشورها در غرب اروپا بالاتر است. هزینه زندگی در انگلستان از ۶۸ درصد...