«برای اولین بار در ایران»
دوره معادل سازی مدرک پرستاران ایرانی در آلمان
زمان اولین مصاحبه: شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
موقعیت: قرارداد پرستاری در ۱۲ ایالت آلمان
ظرفیت: 20 نفر برای اولین دوره
شروع دوره آنلاین: ۲۰ اسفند ماه ۹۹
اطلاعات تکمیلی:
USSD: *6655*9999*9#
تماس: ۰۲۱۴۵۳۱۹
الزامات دوره:
حداقل مدرک: لیسانس پرستاری
سابقه کار مرتبط: حداقل دو سال
سطح زبان: حداقل B1 بدون نیاز به مدرک
قبولی در مصاحبه با کارفرما
مشخصات دوره :
برگزاری دوره معادل سازی مدرک در ایران
تامین هزینه بلیط هواپیمای متقاضی اصلی
انجام آنرکنونگ در کمتر از سه ماه به جای 6 ماه تا یک سال
تامین هزینه یک ماه اقامت در مشهد (اسکان)
اخذ قرارداد کاری از کارفرما
دریافت مجوز کاری از اداره کار آلمان
دریافت وقت فوری سفارت
برگزاری دوره آموزشی با استفاده از اساتید آلمانی